Τι είναι Friendly takeover;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Friendly takeover;

Απαντήσεις

Friendly takeover σημαίνει «φιλική εξαγορά επιχείρησης». Μία εξαγορά που έχει τη σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη της διοίκησης της επιχείρησης - στόχου, σε αντίθεση με την εχθρική εξαγορά (hostile takeover, βλέπε όρο).Προσθήκη νέας απάντησης