Τι είναι Freeware;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Freeware;

Απαντήσεις

Ελληνικά: λογισμικό ελεύθερης χρήσης. Διανέμεται δωρεάν από τον δημιουργό, ο οποίος διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Συνήθως, θέτει περιορισμούς στον χρήστη για να αποφευχθεί η εμπορική εκμετάλλευση.Προσθήκη νέας απάντησης