Τι είναι Free rider;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Free rider;

Απαντήσεις

Free rider ονομάζεται η τακτική διαχείρισης διαθεσίμων σύμφωνα με την οποία δεν καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης της καλύτερης επιλογής αλλά προτιμάται η μίμηση των επιλογών ενός άλλου επενδυτή που θεωρείται ότι είναι από τους καλύτερους και εμπειρότερους στο είδος του. Με τον τρόπο αποφεύγονται οι δαπάνες ενημέρωσης και πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού.Προσθήκη νέας απάντησης