Τι είναι Franchising;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Franchising;

Απαντήσεις

Franchising σημαίνει δικαιόχρηση. Μέθοδος παροχής υπηρεσιών μέσα από μια σχέση συνεργασίας στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) χορηγεί στο δικαιοδόχο (franchisee) την επωνυμία του και το δικαίωμα να πωλεί προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ο πρώτος έχει αναπτύξει. O δικαιοδόχος επωφελείται από τη γνωστή εταιρική επωνυμία του δικαιοπαρόχου (π.χ. Goody's, McDonalds, Benetton, Γερμανός, Omnishop), από την υποστήριξη και τις οικονομίες κλίμακας μιας μεγάλης αλυσίδας εμπορικών καταστημάτων ενώ παραμένει όσο του επιτρέπει η σύμβαση ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας. Επιπρόσθετα, οι δικαιοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούν το όλο σύστημα, κάθετα και οριζόντια, με πληροφορίες για την αγορά. O δικαιοπάροχος εισπράττει ένα εφάπαξ ποσό σαν δικαίωμα εισόδου στο σύστημα (initial franchise fee), δικαιώματα διαφήμισης (advertising fees) και εισφορά κάθε χρόνο για το όνομα και την υποστήριξη (royalties), δηλαδή ποσοστά επί του κύκλου εργασιών ή εναλλακτικά ποσοστά επί των πωλήσεων, των παραγγελιών ή των δαπανών διαφήμισης. Επί πλέον τόσο οι δικαιοδόχοι όσο και οι δικαιοπάροχοι μπορούν να προσαρμόζονται σχετικά εύκολα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς ενώ οι καταναλωτές – πελάτες έχουν την ευχέρεια να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες ποιοτικά ελεγμένες και να βρίσκουν ικανοποιητικά επίπεδα τιμών με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης έχουν ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα έναντι των προμηθευτών τους.

· Oι μέθοδοι εγκατάστασης ενός δικτύου στο εξωτερικό είναι: 1) η κύρια συμφωνία (master franchise agreement) με βάση την οποία ο δικαιοδόχος (π.χ. στη Βουλγαρία) έχει το δικαίωμα να υπογράφει συμβάσεις franchising με άλλους επιχειρηματίες της χώρας του 2) η άμεση δικαιόχρηση όπως γίνεται στο εσωτερικό της χώρας 3) η δημιουργία υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρίας 4) η συμφωνία ανάπτυξης περιοχής (area development agreement) και 5) η ίδρυση κοινής επιχείρησης (joint venture) μεταξύ του δικαιοπάροχου και του εγχώριου επιχειρηματία.

· Σύμφωνα με έρευνα της ICAP για την Ελλάδα, το 2005 σημειώθηκε αύξηση των franchisees κατά 12% με παράλληλη αύξηση των δικτύων κατά 13,4%. Το 2005, το σύνολο των δικαιοπαρόχων (franchisors) ανήλθε σε 400 έναντι 230 το 2001 και 187 το 1998, δηλαδή στο διάστημα 2001-2005 ο θεσμός επεκτάθηκε κατά 74%. Αναφορικά με την κατανομή των καταστημάτων ανά δραστηριότητα, 24% αυτών τροφίμων-απορρυπαντικών-καλλυντικών, 17% καφέ-σνακ-παγωτών, 11% εστίασης, 11% ένδυσης, 11% υπηρεσιών, 7% επίπλων και υφασμάτων, 5% εκπαίδευσης, 4% ψυχαγωγίας, 3% ειδών οικιακής χρήσεως, 3% αισθητικής- Fitness-κομμωτηρίων, 2% άλλων δραστηριοτήτων, 1% πληροφορικής και 1% κατασκευών. Από το σύνολο αυτών των καταστημάτων 29,6% ήταν εγκατεστημένα στην Αττική, 4,6% στη Θεσσαλονίκη και 16% στην υπόλοιπη Μακεδονία, 12,4% στην Πελοπόννησο, 8,7% στη Θεσσαλία και τα λοιπά σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

To 2008 στην Ελλάδα υπήρχαν περίπου 950 franchisors ενώ ο αριθμός των αλυσίδων αυξάνεται με πολύ ταχείς ρυθμούς. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εταιρειών που κάνουν franchise είναι στην Αθήνα, ενώ αρκετές από αυτές έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Οι προοπτικές ανάπτυξης του Franchise στην Ελλάδα είναι σημαντικές, λαμβανομένου υπόψη ότι ορισμένοι από τους λεγόμενους μεγάλους franchisors παρέχουν στον επενδυτή το αναγκαίο κεφάλαιο για το άνοιγμα του καταστήματος. Πέρα από αυτή την περίπτωση υπάρχει και η επιλογή του δανείου. Σύμφωνα με έρευνα του Franchise Success σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων The Franchise Co, τo 2008 ο ρυθμός ανάπτυξης των δικτύων δικαιόχρησης, παρά την οικονομική κρίση, αυξήθηκε κατά 8%. Τα περισσότερα νέα σημεία πώλησης καταγράφηκαν στην ένδυση, τη λιανική, τα τρόφιμα και τα ποτά και την εκπαίδευση. Την περίοδο 1999 – 2008 ) στα τρόφιμα και τα ποτά ο αριθμός των αλυσίδων αυξήθηκε κατά 33% και ο αριθμός των καταστημάτων κατά 5,9% ) στον κλάδο ένδυσης κατά 24,4% και 21,5% αντίστοιχα ) στη λιανική κατά 15,9% και 21,1% ) στις υπηρεσίες κατά 15,7% και 10,9% ) στον οικιακό εξοπλισμό κατά 10,7% και 7% ) στην εστίαση κατά 9,3% και 8,8% ) στην εκπαίδευση κατά 9,1% και 12,9% και ) στην προσωπική φροντίδα κατά 8% στον αριθμό των αλυσίδων και 4,2% στον αριθμό καταστημάτων.

· Το 2009 καθιερώθηκε στην Ελλάδα ο θεσμός των βραβείων δικαιόχρησης με πρωτοβουλία του περιοδικού Franchise Business για τις επιχειρήσεις που διακρίνονται στην ανάπτυξη του κλάδου και αναδεικνύουν στελέχη για την προώθηση του θεσμού.Προσθήκη νέας απάντησης