Τι είναι Forward;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Forward;

Απαντήσεις

1) μία συναλλαγή για την αγορά σε μια μελλοντική ημερομηνία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που λήγει σε μια πιο μελλοντική ημερομηνία

2) η προθεσμιακή αγορά ενός νομίσματος σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία έναντι της προθεσμιακής πώλησης του ίδιου νομίσματος σε μια μελλοντική αλλά διαφορετική ημερομηνία. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις και τα δύο σκέλη της συναλλαγής έχουν ημερομηνία αξίας (value date) μεγαλύτερη από την τρέχουσα ημερομηνία αξίας (spot value date).Προσθήκη νέας απάντησης