Τι είναι Φοροδιαφυγή (Tax Evasion / Mitigation);


Απαντήσεις

Φοροδιαφυγή θεωρείται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου, με την οποία επιδιώκει τη μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής του φόρου που του έχει βεβαιωθεί.Προσθήκη νέας απάντησης