Τι είναι Forex;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Forex;

Απαντήσεις

Forex δηλαδή foreign exchange market, ελληνικά: Η αγορά συναλλάγματος. Λειτουργεί χωρίς φυσική τοποθεσία (over the counter). Αγοραστές και πωλητές έρχονται σε επαφή και συνάπτουν πράξεις μέσω τηλεφώνου, τέλεξ και μέσω ηλεκτρονικής διαπραγματευτικής πλατφόρμας. O κύριος όγκος αυτών των συναλλαγών διεκπεραιώνεται μέσω της διατραπεζικής αγοράς. Σύμφωνα με την τριετή επιθεώρηση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών του έτους 2004, ο μέσος ημερήσιος συνολικός όγκος των συναλλαγών σε ξένα νομίσματα για το έτος 2003 ανήλθε σε 1,88 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έναντι 1,2 τρισεκατομμυρίων το 2001. Σύμφωνα με προβλέψεις της εταιρίας TowerGroup το 2007 αναμένεται να φθάσει τα 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.Προσθήκη νέας απάντησης