Τι είναι Foreign exchange swaps;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Foreign exchange swaps;

Απαντήσεις

Foreign exchange swaps ονομάζονται οι πράξεις ανταλλαγής ξένων νομισμάτων που περιλαμβάνουν μία αγορά (ή πώληση) τοις μετρητοίς (spot) και μία ταυτόχρονη προθεσμιακή πράξη (forward) με την οποία γίνεται αντιστροφή της πράξης (πώληση ή αγορά) σε καθορισμένη ημερομηνία και σε καθορισμένη ισοτιμία. Το Ευρωσύστημα αγοράζει (ή πωλεί) ευρώ τοις μετρητοίς έναντι ενός ξένου νομίσματος και ταυτόχρονα πωλεί (ή αγοράζει) προθεσμιακά ευρώ έναντι του ίδιου ξένου νομίσματος (αναστροφή της πράξης).Προσθήκη νέας απάντησης