Τι είναι Foreclose;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Foreclose σημαίνει κατάσχεση. Μία νομική διαδικασία στην οποία η ιδιοκτησία, η οποία έχει ενεχυρασθεί ή υποθηκευτεί για να ασφαλίσει ένα δάνειο οι δόσεις του οποίου δεν πληρώνονται, κατάσχεται και εκτίθεται σε πλειστηριασμό ώστε να αποζημιώσει τον δανειστή κατά το μέρος του δανείου που δεν έχει αποπληρωθεί. Εάν το προϊόν του πλειστηριασμού δεν καλύψει το οφειλόμενο ποσό, τότε ο δανειολήπτης συνεχίζει να οφείλει τη διαφορά στον δανειστή. Αντίθετα, τυχόν πλεόνασμα από την εκποίηση περιέρχεται στον οφειλέτη.Προσθήκη νέας απάντησης