Τι είναι Folder;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει ο όρος Folder;

Απαντήσεις

Ελληνικά: φάκελος, κατάλογος. Όρος της πληροφορικής για το αρχείο που περιέχει δεδομένα, εφαρμογές και άλλους φακέλους. Άλλως, είναι ένα ηλεκτρονικός υποκατάλογος (subdirectory) που περιέχει αρχεία και άλλους φακέλους. Χρησιμοποιείται για να οργανώνει τη διαχείριση της πληροφόρησης.
 Προσθήκη νέας απάντησης