Τι είναι Flipper;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Flipper;

Απαντήσεις

Flipper ονομάζεται το πρόσωπο που προτιμά να επενδύει σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις ή για μια μόνο ημέρα (day trader) και ιδιαίτερα να αγοράζει μετοχές από μία αρχική δημόσια προσφορά (IPO) επιχείρησης της νέας τεχνολογίας και αμέσως μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης να τις πωλεί προκειμένου να αποκομίσει κέρδη.Προσθήκη νέας απάντησης