Τι είναι Flight to quality;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Flight to quality;

Απαντήσεις

Flight to quality σημαίνει «πτήση προς την ποιότητα». Η φράση χρησιμοποιείται για την επενδυτική στρατηγική που πωλεί ή μειώνει θέσεις σχετικές με χρηματοοικονομικά μέσα υψηλού κινδύνου και στρέφεται στις ασφαλέστερες δυνατόν τοποθετήσεις (π.χ σε προθεσμιακές τοποθετήσεις τραπεζών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, σε κρατικά χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος και στο χρυσό ή σε άλλα πολύτιμα μέταλλα) σε περιόδους που οι χρηματοοικονομικές αγορές παρουσιάζουν αβεβαιότητα και ενέχουν υψηλούς κινδύνους συνήθως μετά από ένα ξαφνικό και απροσδόκητο οικονομικό ή πολιτικό γεγονός.Προσθήκη νέας απάντησης