Τι είναι Flexicurity;


Στον χώρο εργασίας, τι σημαίνει ο όρος Flexicurity;

Απαντήσεις

Όρος των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σημαίνει εξισορρόπηση της ευελιξίας και της ασφάλειας στην απασχόληση. Προέρχεται από σύντμηση και συνένωση των αγγλικών λέξεων Flexibility and Security. Με την πολιτική αυτή επιδιώκεται ο τετραγωνισμός του κύκλου δηλαδή η ευελιξία στην αγορά εργασίας (απελευθέρωση του ωραρίου και των απολύσεων, μερική και πρόσκαιρη απασχόληση, κλπ) και ταυτόχρονα η προστασία των εργαζομένων που απολύονται στο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλειας που καλύπτει επιδόματα ανεργίας, επανακατάρτιση για την αλλαγή ειδικότητας, γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων και βοήθεια στην αναζήτηση νέας θέσης εργασίας.Προσθήκη νέας απάντησης