Τι είναι Fiscal year;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fiscal year;

Απαντήσεις

Fiscal year σημαίνει φορολογικό ή λογιστικό έτος. Συνήθως, συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος (calendar year), δηλαδή είναι η χρονική περίοδος των 365 (366 στα δίσεκτα έτη) ημερών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Σε ορισμένες, όμως, χώρες διαφέρει όπως π.χ στην Ιαπωνία και τον Καναδά που το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους ή στις ΗΠΑ όπου για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.Προσθήκη νέας απάντησης