Τι είναι First 100 days;


Απαντήσεις

«Οι πρώτες 100 ημέρες». Η φράση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον 32ο πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Ντελάνο Ρούσβελτ (Franklin Delano Roosevelt, FDR, 30.1.1882 -12.4.1945). Ο FDR, που ανήκε στο Δημοκρατικό Κόμμα, εκλέχτηκε πρόεδρος για 4 τετραετίες. Υπηρέτησε από τη 4.3.1933 έως τη 12.4.1945 και συνέβαλλε στην ήττα του άξονα στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Μετά από αυτόν κάθε νέος πρόεδρος εκλέγεται μόνο μέχρι δύο τετραετίες. Όταν εκλέχτηκε για πρώτη φορά πρόεδρος, είχε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του μεγάλου οικονομικού κραχ του 1929 που είχε αφήσει 16.000.000 ανέργους δηλαδή το 25% του εργατικού δυναμικού, το κλείσιμο των τραπεζών σε 32 από τις 48 τότε πολιτείες των ΗΠΑ και τη μείωση του ΑΕΠ κατά 33%. Υποσχέθηκε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 100 ημερών και το έπραξε με απόλυτη επιτυχία: α) από τη 9 Μαρτίου έως τη 17 Ιουνίου 1933 έλαβε χώρα το σημαντικότερο νομοθετικό πείραμα στην παγκόσμια ιστορία. Ψηφίσθηκαν 15 νόμοι για: την επαναλειτουργία των τραπεζών (The Emergency Banking Bill) και τον εποπτικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την ίδρυση του ταμείου εγγύησης καταθέσεων και νέων εποπτικών αρχών (Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), United States Securities and Exchange Commission (SEC), την κοινωνική ασφάλιση και την απασχόληση (Social Security system and the National Labor Relations Board (NLRB), την ανακούφιση των πτωχών και τη λήψη μέτρων για την εκτέλεση πολυαρίθμων έργων προκειμένου να μειωθεί η ανεργία (Federal Emergency Relief Administration, Works Project Administration (WPA), the Civilian Conservation Corps, the Reconstruction Finance Corporation, and the Tennessee Valley Authority). Το όλο οικονομικό εγχείρημα έμεινε γνωστό σαν New Deal (βλέπετε όρο) β) για την αναπτέρωση του φρονήματος του λαού και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις αγορές ο Ρούσβελτ χρησιμοποίησε το σπάνιο επικοινωνιακό του χάρισμα και τα κατάφερε περίφημα ("The only thing we have to fear is fear itself." = το μόνο πράγμα που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος). Σε οκτώ μόνο ημέρες, όπως λέχτηκε, είχε σώσει τον καπιταλισμό ενώ η πλήρης έξοδος από τη μεγάλη οικονομική κρίση επιτεύχθηκε το 1940. Το «πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών» καθιερώθηκε μετά από αυτόν από τους μεγάλους μεταρρυθμιστές προέδρους και πρωθυπουργούς όλων των κρατών που ήθελαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από τα σφάλματα του παρελθόντος και να θέσουν τη σφραγίδα τους σε μία μεγάλη οικονομική και κοινωνική αλλαγή.Προσθήκη νέας απάντησης