Τι είναι Firmware;


Απαντήσεις

Είναι λογισμικό ενσωματωμένο σε ένα δρομολογητή (router, βλέπε όρο) που χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο οικιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών (home computer network). Παραμένει σε λειτουργία ακόμα και εάν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κλειστό. Firmware διαθέτουν οι καλωδιακοί αλλά και οι ασύρματοι δρομολογητές. Εισάγει μία αναλογία των δικτυακών πρωτοκόλλων, των μηχανισμών ασφαλείας και των διοικητικών ικανοτήτων των μηχανημάτων υλικού (hardware device). Μπορεί να τροποποιηθεί πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με το υλικό (hardware). Αρχικά, οι κατασκευαστές των δρομολογητών ενσωμάτωναν το Firmware στο εργοστάσιο. Αργότερα, λόγω των συχνών αναβαθμίσεων του προϊόντος, κατέστησαν εύκολη την αντικατάσταση αυτού από τους ίδιους τους χρήστες.Προσθήκη νέας απάντησης