Τι είναι FireWire;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει FireWire;

Απαντήσεις

Ελληνικά: πύρινο καλώδιο. Είναι ένα πρότυπο δικτυακής τεχνολογίας υψηλης αποδοτικότητας που βασίζεται σε μία σειριακή αρχιτεκτονική. Το πρότυπο IEEE 1394 FireWire δημιουργήθηκε το 1995. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας απαίτησε χρόνο αλλά πολλοί χρησιμοποιούν σήμερα το FireWire για να συνδέσουν τη ψηφιακή τους βιντεοκάμερα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το FireWire θεωρητικά υποστηρίζει τη σύνδεση μέσω δικτύων (networks) κάθε περιφερειακής συσκευής Η/Υ και δεν απαιτείται η παρουσία στο δίκτυο ενός κεντρικού Η/Υ.Προσθήκη νέας απάντησης