Τι είναι Financing currency;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Financing currency;

Απαντήσεις

Νόμισμα χρηματοδότησης είναι το ισχυρό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δάνεια μεταξύ τραπεζών διαφορετικών κρατών ή τα δάνεια διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών προς κράτη και ιδιώτες.Προσθήκη νέας απάντησης