Τι είναι Financial Times stock indices;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Financial Times stock indices;

Απαντήσεις

Είναι οι δείκτες της οικονομικής εφημερίδας Financial Times για τις εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange, LSE).

Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:

· FT 30: ο πιο παλιός δείκτης που αποτελείται από 30 μετοχές επιχειρήσεων που δεν επιλέγονται σύμφωνα με την κεφαλοποίηση της αγοράς (market capitalisation) αλλά με απόλυτη διακριτική ευχέρεια και με κριτήριο τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά κατά τομέα της οικονομίας.

· FTSE 100: ο κλασσικός δείκτης του χρηματιστηρίου του Λονδίνου (Financial Times Stock Exchange 100). Αποτελείται από 100 μετοχές των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων που επιλέγονται με κριτήριο την κεφαλοποίηση της αγοράς.

· FTSE 250: αποτελείται από τις 100 μετοχές των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων πλέον 150 μετοχές που ακολουθούν και επιλέγονται πάντα με κριτήριο την κεφαλοποίηση της αγοράς.

· FTSE All-Share Index = δείκτης όλων των μετοχών. Αντιπροσωπεύει περίπου 900 μετοχές που καλύπτουν το 95% της κεφαλοποίησης της αγοράς και περίπου το 99% των συναλλαγών.

Για τη σειρά των πανευρωπαϊκών δεικτών βλέπε τον όρο «FTSEurofirst Index Series».
 Προσθήκη νέας απάντησης