Τι είναι Financial supermarket;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Financial supermarket;

Απαντήσεις

Ελληνικά: χρηματοπιστωτικό πολυκατάστημα. Eίναι το υποκατάστημα το οποίο λειτουργεί με 4 ή 5 υπαλλήλους που γνωρίζουν όμως πλήθος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και είναι γνώστες του PC Banking. Συνήθως ένας χρηματοοικονομικός όμιλος παρέχει μέσω της μορφής αυτής υπηρεσίες τράπεζας και όλων των θυγατρικών του όπως ασφάλειες, υπηρεσίες leasing, factoring και forfaiting, επενδυτικά προϊόντα και χρηματιστηριακές συναλλαγές, συμβουλές για διαχείριση περιουσίας, αξιοποίηση και αγοραπωλησίες ακινήτων.Προσθήκη νέας απάντησης