Τι είναι Financial Stability;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Financial Stability;

Απαντήσεις

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είναι η κατάσταση στην οποία τα κύρια ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα λειτουργικά μέσα αυτών (κεντρικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αγορές χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίων, συστήματα πληρωμών και διακανονισμών) εκτελούν ικανοποιητικά τη λειτουργία τους ακόμα και σε περιπτώσεις μεγάλων αναταραχών (shocks). Πρόκειται για ευρύτερη έννοια η οποία περιλαμβάνει τη νομισματική σταθερότητα, τη σταθερότητα των συστημάτων πληρωμών και την υγιή λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος δηλαδή του τραπεζικού και του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος, των ασφαλιστικών εταιριών, των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, των χρηματιστηρίων και της πρωτογενούς αγοράς έκδοσης τίτλων όπως και των αγορών χρήματος, συναλλάγματος, παραγώγων και εμπορευμάτων. Ένα από τα σπουδαιότερα καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Για το λόγο αυτό, εκτός από την επίτευξη της νομισματικής σταθερότητας και της επιτήρησης των συστημάτων πληρωμών, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να εξασφαλίζουν και την αρμονική συνεργασία τους με όλους τους άλλους φορείς άσκησης της εποπτείας των διαφόρων αγορών και με τους κύριους μετέχοντες στις αγορές ώστε από κοινού να εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία των αγορών και την απρόσκοπτη συνέχιση των συναλλαγών ακόμα και σε έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

 Προσθήκη νέας απάντησης