Τι είναι File;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει File;

Απαντήσεις

Αρχείο. Ένας όρος της πληροφορικής που σημαίνει μία συγκέντρωση στοιχείων με ένα αποκλειστικό όνομα σε ένα δίσκο (floppy or hard disk) ή μαγνητική ταινία που διαχειρίζεται το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ. Ένα αρχείο μπορεί να περιέχει ένα πρόγραμμα Η/Υ, ένα έγγραφο ή μία συλλογή δεδομένων.Προσθήκη νέας απάντησης