Τι είναι FIFO by-passing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος FIFO by-passing;

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι εντολές πληρωμής που εισάγονται σε ένα μηχανογραφικό σύστημα πληρωμών διακανονίζονται αμέσως ανεξάρτητα από τη σειρά αναμονής και συνεπώς κατά παράβαση της αρχής FIFO υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια.Προσθήκη νέας απάντησης