Τι είναι Fidelity card;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fidelity card;

Απαντήσεις

Κάρτα που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα υπέρ των πελατών συνεργαζόμενης με την τράπεζα επιχείρησης. Η χρέωση των δαπανών αγοράς αγαθών και υπηρεσιών γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ενώ οι επιχειρήσεις προσφέρουν κίνητρα στους κατόχους αυτών των καρτών όπως εκπτώσεις και ειδικές υπηρεσίες.Προσθήκη νέας απάντησης