Τι είναι FHFA;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Federal Housing Finance Agency (FHFA);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ομοσπονδιακός Οργανισμός Στεγαστικής Χρηματοδότησης. Ένας ανεξάρτητος οργανισμός που συστήθηκε με το Νόμο για τη Στεγαστική και Οικονομική Ανάκαμψη του 2008 (Housing and Economic Recovery Act of 2008) δηλαδή μετά την κατάρρευση της ενυπόθηκης στεγαστικής αγοράς υψηλού κινδύνου (sub-prime mortgage market) των ΗΠΑ και την πιστωτική και οικονομική κρίση που ακολούθησε με στόχο τη θέση υπό επιτήρηση, τη χρηματοδότηση και τη διάσωση χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στεγαστική αγορά των ΗΠΑ. Είναι ο διάδοχος των κανονιστικών οργανισμών που αντικατέστησε στις ΗΠΑ δηλαδή α) του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Στεγαστικής Χρηματοδότησης (Federal Housing Finance Board, FHFB) και β) του Γραφείου Ομοσπονδιακής Εποπτείας Στεγαστικών Επιχειρήσεων (Office of Federal Housing Enterprise Oversight, OFHEO). Την 8.9.2008 ανακοινώθηκε ότι ο FHFA έθεσε υπό επιτήρηση με στόχο τη διάσωση τις Fannie Mae και Freddie Mac που και οι δύο μαζί κατείχαν ή είχαν εγγυηθεί στεγαστικό χρέος ύψους 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
 Προσθήκη νέας απάντησης