Τι είναι Fedwire;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fedwire;

Απαντήσεις

Ηλεκτρονικό σύστημα μεγάλων πληρωμών που συνδέει τις τράπεζες-μέλη της ομοσπονδιακής (κεντρικής) τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Federal Reserve System, Fed). Μέσω αυτού πραγματοποιούνται οι ενδοτραπεζικές μεταφορές για τις υποχρεωτικές δεσμεύσεις και η παράδοση και πληρωμή των κρατικών χρεογράφων.Προσθήκη νέας απάντησης