Τι είναι Federal funds ή Fed funds;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Federal funds ή Fed funds;

Απαντήσεις

Ελληνικά: ομοσπονδιακά κεφάλαια. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται: α) οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στις περιφερειακές τράπεζες της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve System) και β) τα πλεονασματικά διαθέσιμα (excess reserves) που υπερβαίνουν τα ποσά τα οποία δεσμεύονται υποχρεωτικά στην κεντρική τράπεζα (reserves requirement) και τα οποία δανείζει για μία ημέρα (overnight) μέσω της διατραπεζικής αγοράς μια τράπεζα των ΗΠΑ σε άλλη. Αυτό το χρήμα καλείται Fed funds και το επιτόκιο με το οποίο δανείζουν οι τράπεζες ονομάζεται Fed funds rate. O όρος επίσης περιγράφει το χρήμα που χρησιμοποιεί η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ για να αγοράσει κυβερνητικά χρεόγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή π.χ των ομολόγων θα αυξηθεί, οι επενδυτές θα σπεύσουν και αυτοί να αγοράσουν κυβερνητικά ομόλογα και με τον τρόπο αυτό θα περιορισθεί η υπερβάλλουσα ρευστότητα και θα ελεγχθεί η άνοδος του πληθωρισμού.Προσθήκη νέας απάντησης