Τι είναι Fax Server;


Απαντήσεις

Fax Server σημαίνει διακομιστής τηλεομοιοτυπίας. Ένας σχετικά πανίσχυρος διακομιστής που εγκαθίσταται σε ένα τοπικό δίκτυο και έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει πολλά μηνύματα ταυτόχρονα σε πολλούς αποδέκτες. Όταν συνδεθεί με ένα server που εξυπηρετεί πολλούς clients εξασφαλίζει τη διανομή υπηρεσιών Telefax σε πολλούς προσωπικούς υπολογιστές και καθιστά δυνατή τη μεταφορά αρχείων Η/Υ μέσω fax σε άλλες συσκευές fax.Προσθήκη νέας απάντησης