Τι είναι FATF;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος FATF (Financial Action Task Force) (on Money Laundering);

Απαντήσεις

Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνωστή, επίσης, με το γαλλικό όνομα GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux). Είναι ο κύριος φορέας δημιουργίας κανόνων διεθνούς δικαίου κατά του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος. Πρόκειται για φορέα, που υποστηρίζεται γραμματειακά από τον ΟΟΣΑ, και συστάθηκε το 1989 από τους αρχηγούς των κρατών μελών του G7. Σκοπός της FATF είναι η εισαγωγή διεθνών προτύπων, η εξασφάλιση διεθνούς δράσης και η εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο των κρατών μελών των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

• Το 1990, η FATF εξέδωσε 40 συστάσεις για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (Forty Recommendations on money laundering) που αναθεωρήθηκαν το 1996 και το 2003. Τον Οκτώβριο του 2001, εξέδωσε 18 ειδικές συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στο πλαίσιο των μέτρων που λήφθηκαν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2004 εξέδωσε την 9η Σύσταση για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Special Recommendations on Terrorist Financing) ενώ μερικά αναθεώρησε αυτές το 2005.

• Από το 2000 δημοσιεύει ένα κατάλογο “Μη συνεργαζόμενων Χωρών και Εδαφών” (list of "Non-Cooperative Countries or Territories", "NCCTs") περισσότερο γνωστός σαν ο Mαυροπίνακας της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF Blacklist). Πρόκειται για ένα κατάλογο 15 δικαιοδοσιών που η FATF εκτιμά ότι δεν συνεργάζονται με τις υπόλοιπες δικαιοδοσίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας.

• Μέλη της FATF είναι 31 κράτη και περιοχές, 2 περιφερειακές οργανώσεις ενώ συμμετέχουν και άλλοι με την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους και του παρατηρητή ως εξής:

Κράτη μέλη: 1) Αργεντινή 2) Aυστραλία 3) Αυστρία 4) Βέλγιο 5) Bραζιλία 6) Γαλλία 7) Γερμανία 8) Δανία 9) Ελβετία 10) Ελλάδα 11) Ηνωμένο Βασίλειο 12) ΗΠΑ 13) Ιαπωνία 14) Ιρλανδία 15) Ισλανδία 16) Ισπανία 17) Ιταλία 18) Καναδάς 19) Βασίλειο των Κάτω Χωρών (Κάτω Χώρες, Ολλανδικές Αντίλλες και Αρούμπα) 20) Λουξεμβούργο 21) Μεξικό 22) Νέα Ζηλανδία 23) Νορβηγία 24) Νότιος Αφρική 25) Πορτογαλία 26) Ρωσία 27) Σιγκαπούρη 28) Σουηδία 29) Τουρκία 30) Φιλανδία 31) Χονγκ Κονγκ, Κίνα.

Περιφερειακές Οργανώσεις Μέλη: 1) 1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2) Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου
Συνδεδεμένα Μέλη: 1) Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) 2) Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Landering Measures (MONEYVAL) 3) Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD)

Παρατηρητές - κράτη: 1) Κίνα 2) Νότιος Κορέα
Παρατηρητές – Περιφερειακές Οργανώσεις: 1) Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) 2) Eurasian Group (EAG) 3) Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) 4) Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in Africa (GIABA) 5) Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF).

Παρατηρητές Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμοί: 1) African Development Bank 2) Asian Development Bank 3) Commonwealth Secretariat 4) Egmont Group of Financial Intelligence Units 5) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 6) European Central Bank (ECB) 7) Europol 8) Inter-American Development Bank (IDB) 9) International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 10) International Monetary Fund (IMF) 11) International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) 12) Interpol 13) Interpol/Money Laundering 14) Organization of American States / Inter-American Committee Against Terrorism (OAS/CICTE) 15) Organization of American States / Inter-American Drug 16) Abuse Control Commission (OAS/CICAD) 17) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 18) Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS) 19) United Nations - Office on Drugs and Crime (UNODC) 20) Counter-Terrorism Committee of the Security Council 21) World Bank 22) World Customs Organization (WCO).Προσθήκη νέας απάντησης