Τι είναι FAQ;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει FAQ (Frequently Asked Questions);

Απαντήσεις

Frequently Asked Questions σημαίνει συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις. Αρχεία κειμένου με απαντήσεις στις περισσότερες εύλογες ερωτήσεις που μπορεί να έχει ένας νεοεισερχόμενος σε μία ιστοσελίδα του διαδικτύου αλλά και ο νέος χρήστης ενός προγράμματος.
 Προσθήκη νέας απάντησης