Τι είναι Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (European Monetary System);

Απαντήσεις

Το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα ήταν ένα μέσο νομισματικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρικό στοιχείο του οποίου ήταν η υποχρέωση των κρατών μελών να διατηρούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων τους εντός περιορισμένων περιθωρίων διακύμανσης.Προσθήκη νέας απάντησης