Τι είναι Ευρωδολάρια;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ευρωδολάρια (Eurodollars);

Απαντήσεις

Τα Ευρωδολάρια είναι καταθέσεις δολαρίων Η.Π.Α. σε τράπεζες (είτε Αμερικάνικες, είτε άλλες) έξω από τα γεωγραφικά σύνορα των Η.Π.Α. κι ένα μεγάλο μέρος της αγοράς τους αποτελείται από διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων.Προσθήκη νέας απάντησης