Τι είναι Extranet;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Extranet;

Απαντήσεις

Extranet είναι ενδοδίκτυο εξωτερικής πρόσβασης. Βασίζεται στο intranet μιας επιχείρησης και επιτρέπει περιορισμένη εξωτερική πρόσβαση από τους πελάτες της για εταιρικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό το πρωτόκολλο του internet και το δημόσιο σύστημα τηλεπικοινωνιών. Η περιορισμένη πρόσβαση στο ενδοδίκτυο της επιχείρησης εξασφαλίζεται με firewall, με κωδικό χρήστη (user code), την έκδοση και χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate), με κρυπτογράφηση των μηνυμάτων (encryption) ή τη χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (virtual private networks, VPN).Προσθήκη νέας απάντησης