Τι είναι Extension swap;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Extension swap;

Απαντήσεις

Extension swap σημαίνει επεκτεινόμενο swap. Είναι ένα swap με μία μελλοντική ημερομηνία έναρξης (forward start date swap) η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης ενός υπάρχοντος swap με παρόμοιoυς όρους. Το extension swap παρατείνει τη ζωή του αρχικού swap.Προσθήκη νέας απάντησης