Τι είναι Extended Custodial Inventory (ECI);


Απαντήσεις

Extended Custodial Inventory σημαίνει «πρόσθετο απόθεμα θεματοφυλακής». Πρόκειται για κέντρο αποθήκευσης τραπεζογραμματίων ευρώ (euro cash depo) εκτός της ζώνης του ευρώ για την εξυπηρέτηση των ταμιακών αναγκών σε ευρώ απομακρυσμένων χωρών. Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στην Ασία όπου λειτουργούν δοκιμαστικά για ένα έτος από εμπορικές τράπεζες (the ECI banks) δύο ταμιακά αποθέματα, ένα στο Χονγκ Κονγκ και ένα στη Σιγκαπούρη. To πρόγραμμα ECI αποβλέπει στην εξασφάλιση, στις περιοχές όπου αναπτύσσεται, της επανακυκλοφορίας γνήσιων και καλής ποιότητας τραπεζογραμματίων ευρώ και στην απόσυρση των πλαστών και φθαρμένων τραπεζογραμματίων. Πλεονάσματα τραπεζογραμματίων ευρώ και τραπεζογραμμάτια που είναι ακατάλληλα για την κυκλοφορία αποστέλλονται στη Deutsche Bundesbank που ενεργεί εκ μέρους της ΕΚΤ σαν διοικητικός και λογιστικός αντισυμβαλλόμενος των τραπεζών ECI.Προσθήκη νέας απάντησης