Τι είναι Extendable ή retractable bond;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Extendable ή retractable bond;

Απαντήσεις

Extendable ή retractable bond σημαίνει παρατεινόμενο ομόλογο. Ένα ομόλογο με δικαίωμα ανάκλησης από τον εκδότη που παρέχει σε αυτόν την ευχέρεια να παρατείνει τη λήξη, στην περίπτωση που δεν ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης, και να επανακαθορίσει την ημερομηνία πληρωμής και την τιμή του κουπονιού. Ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει να θέσει το ομόλογο στην τιμή ανάκλησης ή να αποδεχθεί το νέο προσφερόμενο από τον εκδότη κουπόνι.Προσθήκη νέας απάντησης