Τι είναι Exchange Traded Funds (ETFs);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Exchange Traded Funds (ETFs);

Απαντήσεις

Exchange Traded Funds είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ή κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές. Είναι ουσιαστικά αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο σαν μετοχές. Συνήθως, παρακολουθούν την πορεία δεικτών μετοχών όπως π.χ του FTSE ή του Standard & Poor’s 500 ή ενός καλαθιού μετοχών, ομολόγων ή εμπορευμάτων μέσω παθητικής διαχείρισης δηλαδή χωρίς να γίνονται πράξεις αγοραπωλησίας από τους διαπραγματευτές. Υπάρχουν, όμως, και ETFs που βασίζονται σε χαρτοφυλάκια με ενεργή διαχείριση. Στην Ελλάδα, τα ETFs που αναπαράγουν τη σύνθεση ενός χρηματιστηριακού δείκτη πρέπει να επενδύουν ένα ποσοστό 95% επί του καθαρού ενεργητικού αυτών σε μετοχές του συγκεκριμένου δείκτη και η τυπική απόκλιση της απόδοσής τους δεν θα πρέπει να αποκλίνει σημαντικά της απόδοσης του δείκτη που αναπαράγουν.

● Τα ETFs αποτελούνται από ένα καλάθι χρεογράφων που ομοιάζει με τα δεικτοποιημένα αμοιβαία κεφάλαια αλλά έχει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του:

▪ τα ETFs μπορούν να αγοράζονται και να πωλούνται κατά τη διάρκεια όλης της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου ή άλλης οργανωμένης αγοράς, πράγμα που επιτρέπει την ενδοημερήσια διαπραγμάτευση (intraday trading). Η τεχνική αυτή είναι σπάνια στα αμοιβαία κεφάλαια
▪ οι διαπραγματευτές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν θέσεις short ή να αγοράζουν on margin
▪ έχουν μικρότερες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ανταγωνίζονται τα φθηνότερα αμοιβαία κεφάλαια
▪ συνήθως υπόκεινται σε μικρότερη φορολόγηση και στη χειρότερη περίπτωση επιβαρύνονται με την ίδια φορολόγηση με τα αμοιβαία κεφάλαια
▪ οι παρακρατούμενες προμήθειες είναι συνήθως μικρότερες των κλασσικών αμοιβαίων κεφαλαίων αλλά οι προμήθειες διαπραγμάτευσης αυτών που αποτελούνται από μετοχές είναι υψηλότερες.

● Η αγορά των ETFs λειτουργεί ως εξής:

α) πρωτογενής αγορά (primary market). Είναι η δημιουργία/εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (trackers) στην οποία εμπλέκονται ο διαχειριστής του ETF ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των μεριδίων και την αποπληρωμή αυτών και οι συμμετέχοντες στην αγορά (market participants) που έχουν την έγκριση του διαχειριστή να δίνουν εντολές για δημιουργία και αποπληρωμή (ειδικοί διαπραγματευτές) και οι θεσμικοί επενδυτές. Η δημιουργία/εξαγορά των μεριδίων, που γίνεται από τον διαχειριστή, πραγματοποιείται σε μεγάλα πακέτα (creation or redemption units) και πολλαπλάσια αυτών. Συνήθως, μια creation unit ισούται με 50.000 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

β) δευτερογενής αγορά (secondary market). Πρόκειται για τη διαπραγμάτευση των μεριδίων στην οποία μετέχουν το χρηματιστήριο, τα μέλη αυτού, οι ειδικοί διαπραγματευτές και οι επενδυτές. Όλες οι κατηγορίες των επενδυτών όπως είναι οι ιδιώτες, οι επαγγελματίες και οι θεσμικοί επενδυτές έχουν πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά. Ο ορισμός ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή είναι υποχρεωτικός στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Ο τελευταίος είναι αυτός που παρέχει ρευστότητα επί των μεριδίων και συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση των τιμών προσπαθώντας να εξαλείψει τις αποκλίσεις μεταξύ της χρηματιστηριακής τιμής του μεριδίου και της ενδεικτικής καθαρής αξίας ενεργητικού (iNAV, Indicative Net Asset Value) που βασίζεται στην καθαρή αξία ενεργητικού (NAV, Net Asset Value). Η NAV υπολογίζεται και δημοσιεύεται μια φορά την ημέρα σε καθορισμένη ώρα ενώ η iNAV εκφράζει την παρούσα τιμή και υπολογίζεται συνήθως κάθε 15 δευτερόλεπτα.

● Τα πιο γνωστά ETFs είναι τα εξής: 1) Diamonds Trust Series (DIAMONDs) δεικτοποιημένο στον Dow Jones Industrial Average 2) Fixed income exchange traded securities (FITRs) δεικτοποιημένο σε έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου λήξης 1, 2, 5 και 10 ετών 3) Holding company depository receipts (HOLDRs) διαπραγματευόμενο από τη Merrill Lynch. Κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει 20 μετοχές από ένα συγκεκριμένο βιομηχανικό ή άλλο κλάδο της οικονομίας 4) iShares - possibly "index shares" (iShares). Ομάδα από ETFs διαπραγματευόμενα από τη Barclays Global Investors 5) Nasdaq-100 tracking stock (QQQ, QUBEs) δεικτοποιημένο στο Nasdaq-100 index 6) Standard & Poors' Depository Receipts (SPDRs, (Spiders) δεικτοποιημένο σε δείκτες των Standard & Poors' 7) StreetTracks - State Street Global Advisor ETFs (Street Tracks) δεικτοποιημένο σε διάφορους δείκτες όπως ο Dow Jones Industrial Average και οι δείκτες Wilshire 8) Vanguard Index Participation Receipts (VIPERs) δεικτοποιημένο σε διάφορους δείκτες των κεφαλαίων Vanguard.

● Τα ETFs εμφανίσθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στις ΗΠΑ ενώ στην Ευρώπη εισήχθησαν το έτος 2000. Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2006 υπήρχαν 696 ETFs με διαχειριζόμενα κεφάλαια 487,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διαπραγματεύονταν σε 36 χρηματιστήρια. Από αυτά, τα 268 καταγράφηκαν στις ΗΠΑ, τα 165 στην Ευρώπη και τα υπόλοιπα σε άλλες περιοχές. Το Μάρτιο του 2007, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων των ETFs ανερχόταν σε παγκόσμιο επίπεδο σε 604 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το 2008 είχε ανέλθει σε 890 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ σύμφωνα με προβλέψεις της εταιρίας της Βοστόνης Financial Research Corporation το 2011 θα ανερχόταν σε 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.Προσθήκη νέας απάντησης