Τι είναι Ex-dividend date;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ex-dividend date;

Απαντήσεις

Ex-dividend date ονομάζεται η ημέρα που καθορίζει, σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό, ποιος θα εισπράξει το επόμενο μέρισμα μετά την πώληση της μετοχής. Οι συναλλαγές που διακανονίζονται μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται ότι είναι εκτός μερίσματος (ex-coupon) και επόμενα ο αγοραστής δεν θα λάβει το μέρισμα. Ο πωλητής μπορεί να αποζημιώσει τον αγοραστή με τον αρνητικό τόκο εάν αυτό έχει συμφωνηθεί. Στις ΗΠΑ θεωρούνται σαν μετοχές που δεν έχουν μέρισμα οι πωληθείσες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο διάστημα των δύο εργασίμων ημερών πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της συναλλαγής στο μητρώο του χρηματιστηρίου. Στη Γερμανία, σαν κρίσιμη ημερομηνία αναγνωρίζεται η ημέρα της συναλλαγής (trade date) και όχι η ημέρα διακανονισμού (settlement date).Προσθήκη νέας απάντησης