Τι είναι Εx dividend;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Εx dividend;

Απαντήσεις

Εx dividend είναι μία μετοχή χωρίς δικαίωμα καταβολής μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα παραμένει στον πωλητή της μετοχής. Για παράδειγμα, εάν η πώληση της μετοχής έγινε την παραμονή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μιας ανώνυμης εταιρίας και μετά την ανακοίνωση ότι το μέρισμα, που θα καθορίσει η Συνέλευση, θα πληρωθεί σε αυτούς που ήταν κάτοχοι μετοχών μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία, το μέρισμα θα καταβληθεί σε αυτόν τον κάτοχο έστω και εάν μεσολάβησε αργότερα η πώληση της μετοχής. Για το λόγο αυτό, οι κάτοχοι μετοχών που επιθυμούν να εισπράξουν το μέρισμα αποφεύγουν να την πωλήσουν πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.Προσθήκη νέας απάντησης