Τι είναι Εvent driven;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Εvent driven;

Απαντήσεις

Εvent driven ονομάζεται η επενδυτική στρατηγική στο πλαίσιο της οποίας οι χειριστές θέσεων επενδύουν με την ευκαιρία εξαιρετικών γεγονότων όπως σε περίπτωση συγχωνεύσεων, αφερεγγυότητας ή επιχειρηματικών αναδιαρθρώσεων.
 Προσθήκη νέας απάντησης