Τι είναι Eurozone Industrial Sentiment;


Απαντήσεις

Eurozone Industrial Sentiment σημαίνει δείκτης βιομηχανικής εμπιστοσύνης της ζώνης του ευρώ. Καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανακοινώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Αποτελεί μία μέτρηση του γενικού επιπέδου εμπιστοσύνης των στελεχών της βιομηχανίας. Οι τρεις κύριες ερωτήσεις που υποβάλλονται σε 23.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις αφορούν: 1) πως οι επιχειρήσεις κρίνουν το σημερινό γενικό επίπεδο των παραγγελιών 2) πως κρίνουν τα σημερινά επίπεδα αποθεμάτων 3) ποιες είναι οι προσδοκίες για την παραγωγή το επόμενο τρίμηνο. Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις αφορούν τις τιμές πώλησης και την απασχόληση εντός της επιχείρησης. Εκτός από τη μηνιαία έρευνα πραγματοποιείται και τριμηνιαία που λαμβάνει χώρα τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο. Διαφέρει από τη μηνιαία διότι αναλύει τις παραγγελίες των εξαγομένων προϊόντων χωριστά από τις συνολικές παραγγελίες ενώ οι επιχειρήσεις ερωτώνται για τους κύριους παράγοντες που περιορίζουν την τρέχουσα παραγωγή όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, υλικών και εξοπλισμού ή η ύπαρξη χρηματοπιστωτικών δυσχερειών.Προσθήκη νέας απάντησης