Τι είναι Eurosystem και ECB Staff Projections;


Απαντήσεις

Είναι οι προβολές των υπαλλήλων (εμπειρογνωμόνων) του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Staff Projections) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB Staff Projections). Πρόκειται για τα αποτελέσματα αναλύσεων που πραγματοποιούνται 4 φορές το έτος με σκοπό την εκτίμηση των πιθανών μελλοντικών μακροοικονομικών εξελίξεων στη ζώνη του ευρώ και κύρια για προβλέψεις της εξέλιξης του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Οι προβολές του Ευρωσυστήματος δημοσιεύονται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο ενώ οι προβολές της ΕΚΤ κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο. Αποτελούν μέρος της ανάλυσης του πρώτου πυλώνα της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ δηλαδή της οικονομικής ανάλυσης. Δεν δεσμεύουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ αλλά αποτελούν ένα από τα πολλά στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη για τη λήψη απόφασης για να αυξήσουν, να μειώσουν ή να κρατήσουν σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ ή να λάβουν άλλα μέτρα νομισματικής πολιτικής προκειμένου να επηρεάσουν τη ρευστότητα της αγοράς όπως για παράδειγμα στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης της περιόδου 2008 – 2010 τα μέτρα μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής (βλέπετε όρο «Νon conventional monetary policy measures».Προσθήκη νέας απάντησης