Τι είναι Eurostat;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Είναι η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι αρμόδια για την παραγωγή των στατιστικών στοιχείων της Ε.Ε που συλλέγει από τις εθνικές αρχές και στη συνέχεια επεξεργάζεται και αναλύει. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) καταρτίζει το ισοζύγιο πληρωμών και τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς ενώ η ΕΚΤ είναι αποκλειστικά αρμόδια για τα νομισματικά και τραπεζικά στοιχεία. Το Eurostat παράγει από μόνο του τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα κριτήρια σύγκλισης και τα γενικά οικονομικά δεδομένα.Προσθήκη νέας απάντησης