Τι είναι European Railway Agency (ERA);


Τι είναι European Railway Agency (ERA);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο 2004. Έχει την έδρα του στη Λίλλη - Βαλανσιέν της Γαλλίας. Αποστολή του είναι να βοηθήσει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη, με σκοπό τη σταδιακή καθιέρωση ενός «ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου».Προσθήκη νέας απάντησης