Τι είναι European GNSS Supervisory Authority;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης GNSS (Global Navigation Satellite System). Δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την κατάλληλη υποστήριξη και εκπροσώπηση των ουσιωδών δημόσιων συμφερόντων σε συνδυασμό με τα προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης της Ευρώπης Galileo και EGNOS. Στόχος του Galileo είναι να προσφέρει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση στο καθιερωμένο αμερικάνικο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού στίγματος GPS (Global Positioning System). Η Εποπτική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της χρησιμοποίησης των κονδυλίων του προγράμματος. Βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη δορυφορική ραδιοπλοήγηση.Προσθήκη νέας απάντησης