Τι είναι European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 1975 και έχει τη έδρα του στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Έργο του είναι: α) να παρέχει συμβουλές, πληροφόρηση και εμπειρία στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εργατική και κοινωνική πολιτική (κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργοδότες και συνδικάτα) β) να αξιολογεί και να αναλύει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας γ) να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και τις τάσεις και δ) να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Τα θέματα που ερευνά είναι σχετικά με την απασχόληση και τις εργασιακές συνθήκες, το ισοζύγιο εργασία-ελεύθερος χρόνος, τις εργασιακές σχέσεις και τη κοινωνική συνοχή. Το Eurofound διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται τα εργατικά συνδικάτα, οι οργανώσεις των εργοδοτών, οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Προσθήκη νέας απάντησης