Τι είναι European Environment Agency (EEA);


Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990 και έχει την έδρα του στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Έχει σαν αποστολή τη συγκέντρωση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις εξελίξεις που διαγράφονται όσον αφορά το περιβάλλον στην Ευρώπη. Είναι ανοικτός για χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία είναι εξαρχής μέλη του. Ο Οργανισμός συνεργάζεται ενεργά με περιβαλλοντικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς.Προσθήκη νέας απάντησης