Τι είναι European Economic Area (EEA);


Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκός Oικονομικός Χώρος. Αποτελείται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτεστάϊν και τη Νορβηγία.Προσθήκη νέας απάντησης