Τι είναι European Defence Agency;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Είναι Ευρωπαϊκός Αμυντικός Οργανισμός (ΕΑΟ). Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες. Έργο του είναι, αφενός, να συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε αυτά να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή ικανότητα άμυνας και διαχείρισης των κρίσεων και, αφετέρου, να στηρίξει την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΑΟ εξασφαλίζει μια περισσότερο συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την παραγωγή και προμήθεια όπλων και αμυντικού εξοπλισμού, και όσον αφορά την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας. Επιδιώκει να βελτιώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών μελών της Ε.Ε, να αναπτύξει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και να ελαφρύνει το φορολογικό βάρος των πολιτών της Ε.Ε από τις προμήθειες στρατιωτικού υλικού.Προσθήκη νέας απάντησης