Τι είναι EURONIA;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος EURONIA (Euro Overnight Index Average);

Απαντήσεις

Είναι το μέσο σταθμικό επιτόκιο των χωρίς ενέχυρο δανειακών συναλλαγών σε ευρώ μιας ημέρας (overnight rate). Είναι ένα επιτόκιο αναφοράς (benchmark rate) που καταρτίζεται από τον Ιανουάριο του 1999 από τη Βρετανική Ένωση Τραπεζιτών (British Banking Association, ΒΒΑ) σε συνεργασία με την Ένωση Διαμεσολαβητών των Αγορών Μεγάλων Ποσών (Wholesale Markets Broker's Association, WMBW). Διαμορφώνεται με βάση τις τιμές που παρέχουν από τις 00.00 μέχρι τις 16.00 ώρα Λονδίνου οι συμμετέχοντες στη WMBW brokers του Λονδίνου.Προσθήκη νέας απάντησης